អូឌីត ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

បន្ថែម៖ចំការលេខ 204 MអៀនYang Comprehensive Bonded Zone, ផ្នែកខាងកើតនៃ FeiYun Avenue, MianYang, ខេត្ត Sichuan ប្រទេសចិន។៦២១០០០

អ៊ីមែលសម្រាប់លក់៖ sales@odotautomation.com

អ៊ីមែលសម្រាប់ជំនួយបច្ចេកទេស៖ support@odotautomation.com

ទូរស័ព្ទ៖+86-0816-2538289

ទូរសារ៖+86 0816-6337503

គេហទំព័រ៖www.odotautomation.com

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង