កុងតាក់ឧស្សាហកម្ម

 • ODOT-MS100T/100G ស៊េរី៖ 5/8/16 Port Unmanaged EtherNet Switch

  ODOT-MS100T/100G ស៊េរី៖ 5/8/16 Port Unmanaged EtherNet Switch

  MS100T

  ការសម្របខ្លួនដោយខ្លួនឯង 10/100 Mbps, (Auto-MDI/MDI-X)

  គាំទ្រ IEEE 802.3 សម្រាប់ 10BaseT

  គាំទ្រ IEEE 802.3u សម្រាប់ 100BaseT និង 100BaseFX

  គាំទ្រ IEEE 802.3x សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលំហូរ

  គាំទ្រការការពារព្យុះ

  គាំទ្រសីតុណ្ហភាពការងារ: -20 ~ 70 ℃

  ច្រក 5/8/16 ដែលមិនបានគ្រប់គ្រង អ៊ីសឺរណិត ប្តូរ DIN-rail